MOČ VIZUALIZACIJE IN MATERIALIZACIJE ŽELJENEGA

Znano je, da so nekateri ljudje bolj vidni ali vizualni kot drugi in znano je, da je vizualnost pravzaprav polje ali področje, ki ga lahko prebudimo, zgradimo in sestavimo. Kot otroci smo vsi sanjali, vizualizirali in zaznavali svet večplastno, preko tretjega očesa brez, da bi odpirali fizične oči. Otroci se naravano vživijo v to kar si želijo, po čemer hrepenijo in kar jih navdušuje, brez kakršnegakoli siljenja. Z nečim se ukvarjajo, dokler so navdušeni, saj sledijo toku navdušujočih se misli.
S tehnikami vizualizacije se lahko ponovno naučimo  videti večplastno, videti tudi tiste svetove, ki jih sicer ne vidimo.
Obstajajo zelo enostavne tehnike naprimer: zrenje v plamen sveče (tratak) ali gledanje v črno piko na steni, sonce, luno, opazovanje drevesa, rože, slike, jabolka … kjer se naučimo gledati v globino, kako je nek predmet ali objekt sestavljen, zadihamo z njim in takrat se spusti energija, ki se projecira v  spomin in ko zapremo oči se ponovno pojavi. Tako prebujamo svoje čute, svoje zanave.
Z vadbo tehnik vizualizacije prebujamo stojne energije in gradimo svojo moč vizualizacije in manifestacije. Če želimo, da se željeno udejanji v fizični realnosti, si moramo postaviti jasno namero, ki mora biti pozitivno, enostavno, jasno in preprosto izrečena. Namera mora biti podkreplena s čustvi hrepenenja, srčno energijo in povezana z izvorno energijo.
Pri postavljanju svojih ciljev, moramo sebe zaznati kot energijo, kot vibracijsko bitje, občutiti in prepoznati obnašanje energij in sodelovati z inteligentnostjo notranjega vodstva. Znati moramo razbrati svoje občutke, čustva in stres nadomestiti z notranjim mirom. Pomembno je tudi, da prepoznamo učinek različnih vibracijskih frekvenc na miselne procese in na preprost način priti v čiste vibracijke vrtince in na ta način dopustiti, da se željeno udejanji v fizični realnosti.
Bodite pozorni ter spoštujte svoje telo, um in duha. Bodite hvaležni za vse kar doživljate in hkrati se zavedajte svojega odpora, sprostite vse blokade in z meditiranjem povečajte dotok čiste energije. Energija je vibracija in zakon privlačnosti pravi, da gre enako k enakemu, zato je tako zelo pomembno kaj mislimo, kaj čutimo, po čem hrepenimo in kaj delamo.
Torej začnite poslušati in zaznavati sami sebe, sestavljati in hrepeneti po svojih lastnih miselnih programih, vizualizirati svojo lastno pot in svojo lastno usodo. Če ne gre drugače se učite od otrok. Najsrečnejši, najljubeznjivejši, najbogatejši ljudje na svetu so največji otroci, ki znajo sanjati, vizualizirati in se vibracijsko uskladiti z energijami sreče, ljubezni in obilja.
 
 

- Zadnje objave -

MIOFASCIALNA-ČUJEČNOSTNA JOGA
Kdo? Tisti, ki želijo raziskovati sami sebe, svoje fascije, prepoznavati in znati uporabiti svoj energijski potencial, se naučiti s prijazno pozornostjo vzpostavljati in ohranjati stik s svojim telesom, s svojim notranjim mirom, intuicijo in se naučili obstajati tukaj in zdaj tudi sredi viharjev življenja. 

Kaj? S pomočjo jogijskih tehnik, zavestnega pregleda telesa, meditativnega raztezanja, sedenje, hoje ter povezovanjem psiholoških ter telesnih procesov se naučiti prepoznavati prekinjene povezave med fizičnim in čustvenim telesom in se pomaknili onkraj notranjih konfliktov, v lahkotnost svoje prave narave.  

Zakaj? S ciljem naučiti se zavestno, čuječe izvajanje telesnih položajev in zavestno izvajanje tehnik dihanja, čiščenja telesa in uma s pomočjo čistilnih tehnik, zavestno sproščanje telesa, uma in duha s pomočjo joga nidre in meditacije - za lažje upravljanje s svojim življenjem in energijami ter bolj srečno, zdravo, sproščeno in kvalitetno življenje. 

Trajanje: 4 mesece (možna vključitev tudi med letom)

Kje in kdaj? Zasebni vrtec Metulj, Podutiška 78.  ZAČNEMO: SREDA,  21.9.2022

- Družabno -